Ugrás a tartalomra Ugrás a navigációs menübe

Automatizálástechnika

Az automatizá lá stechnika legfontosabb kö vetelmé nyei a funkcionalitá s, a folyamatbiztonsá g é s az ü temidő. A HIWIN megbí zható partnerké nt rö vid szá llí tá si hatá ridővel kí ná ; l komponenseket é s ké sz rendszereket. Nevezze meg az Ö n előtt á lló feladatot, mi pedig leszá llí tjuk a megoldá st. Golyó s menetesorsó k, lineá ris vezeté sek, lineá ris tengelyek, lineá ris vagy nyomaté kmotorok – a mozgatá s a szenvedé lyü nk.